Vertrouwenspersoon

FietsFriezen vind het belangrijk dat sporters binnen onze club op een gezonde, veilige manier en met respect voor elkaar kunnen sporten. Ongewenst gedrag zoals: agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en pesterijen horen niet thuis binnen onze vereniging. Als je in aanraking komt met ongewenst gedrag en je wilt hierover in gesprek dan kun je terecht bij de wegkapitein (bij clubritten) of het bestuur. Lukt dit niet, dan kun je contact zoeken met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is speciaal opgeleid om je te ondersteunen en advies te geven en heeft geen directe relatie met het bestuur. 

 

Monique de Jong
Mobiel : 06-10758531
Email : msdejong@hotmail.nl