Bestuur en commissies

Bij FietsFriezen organiseren we waar leden behoefte aan hebben, onder het motto Samen Veilig Beter Worden. Het is een vereniging van en door de leden. De vereniging heeft een enthousiast bestuur, maar een belangrijk deel van het 'werk' vindt plaats in één van de bestuur ondersteunende commissies.

Het bestuur wordt gevormd door:

Positie Naam
Voorzitter Hans de Vries
Secretaris Kris Jansen
Penningmeester Jaap van der Meer
Algemeen bestuuslid Leon Halbersma
Algemeen bestuurlid Harry Pieters

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies. Op dit moment zijn de volgende commissies actief:

 

- Activiteitencommissie

- Toercommissie

- Kledingcommissie

- Communicatiecommissie

- Veiligheidscommissie

- Sponsorcommissie

- Kascommissie