Samen Veilig Beter Worden

FietsFriezen is voortgekomen uit de Toerclub De FietsFriezen, en is officieel opgericht op in 2011. De club kent echter al een lange historie die terug gaat tot in de jaren ’80 toen de club nog onderdeel uit maakte van de personeelsvereniging van de Giro/Postbank. In 2011 is de club zelfstandig verder gegaan als vereniging.

 

De kernwaarde van de club is ‘Samen Veilig Beter Worden’. De vereniging heeft zich zelf ten doel gesteld de leden en in de wielersport geïnteresseerden te enthousiasmeren voor fietstochten en andere fietsevenementen.

 

De vereniging heeft zich per 1 januari 2024 aangesloten bij de NTFU (De Nederlandse Toer Fiets Unie). Vanaf dat moment kunnen alle leden van de vereniging deelnamekorting krijgen op alle fietstochten die staan vermeld op de toerkalender van de NTFU. Ook zijn alle leden vanaf nu verzekerd tegen valschade aan fiets en kleding. De vereniging heeft nu toegang tot verenigingsondersteuning vanuit de NTFU (opleiding, toerorganisatie, etc)

 

Meerdere sponsors ondersteunen onze club, en daar zijn we trots op. Je kunt ze op de website vinden onder het kopje "Trots onze sponsors" .

 

De activiteitencommissie, onderdeel van het bestuur, is verantwoordelijk voor het samenstellen van het zomer- en winterprogramma. Het programma bestaat zowel uit ‘helm-op’ als ‘helm-af’ activiteiten. Naast deze commissie zijn er aparte commissies voor: communicatie, kleding, sponsoring en veiligheid.

 

Heb je vragen, stel ze dan gerust aan één van de bestuursleden of stuur een bericht. Ook nodigen wij je van harte uit om eens met ons mee te fietsen. De trainingsavonden op de dinsdagavond zijn hiervoor uitermate geschikt.